Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Κάρπινος: Η Μάντιδα - Carpinus orientalis Yamadori No 3: The Mantis

Συλλέχθηκε στις 18/3/2013.


Update 9/7/2013
Καθάρισμα από τους περιττούς βλαστούς, ελαφρύ κλάδεμα, καθώς και ένα πρώτο συρμάτωμα για να δωθεί μιά πρώτη κατεύθυνση σε μερικά κλαδιά.

Πρίν....

Μετά....

Update 28/12/2013
Συρμάτωμα και αφαίρεση κάποιων περιττών κλαδιών. Δεν κλαδεύτηκε για να πάρουν πάχος τα κλαδιά.
Πριν....

Αφαίρεση των κίτρινων φύλλων...

Μετά...
Και μιά άλλη πιθανή οπτική γωνία του δέντρου...
...και θυμίζοντάς μου την κίνηση του σώματος μιάς Μάντιδας όταν είναι σε θέση μάχης, το δέντρο πήρε αυτό το όνομα... "Η Μάντιδα" λοιπόν... :)


Update 18/4/2014

Έκρηξη ανοιξιάτικης βλάστησης, και φυσικά μαζί της ήρθε και κάποιος μύκητας (παρά τον προληπτικό ψεκασμό με μυκητοκτόνο), ο οποίος έχει επηρρεάσει τα φύλλα (ευτυχώς) από 2-3 κλαδιά (πάλι ευτυχώς)...
Έτσι λοιπόν, έγινε ένα ελαφρύ καθάρισμα και κλάδεμα έτσι ώστε να αερίζεται καλύτερα το φύλλωμα ακόμα και στα κατώτερα και εσωτερικά στρώματα και αφαιρέθηκαν τα σύρματα (εκτός από 2).

Πρίν....

Μετά....


Update 13/8/2014

Ελαφρύ καλοκαιρινό κλάδεμα...


Update 25/3/2015
Μεταφυτεύτηκε στο νέο της δοχείο...
Και το βίντεο... 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...