Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Φτελιά η Πεδινή: Τρίτων - Ulmus campestris: Triton

Πρόκειται για ένα Καραγάτσι που συλλέχθηκε τον Μάρτιο του 2013.

25 Μαρτίου 2013

Τον χειμώνα είχε γίνει ένα πρώτο γενικό κλάδεμα κρατώντας κάποια βασικά κλαδιά και πολλές επιλογές.

Πρώτη εργασία... Απρίλιος 2014

Update 30/1/2016
Επιτέλους μεταφυτεύτηκε! ^_^


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...