Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Τσιντόνια - Chaenomeles rubra No 3 Root-over-rock

Μια καλλωπιστική κυδωνιά που ξεκίνησε το 2011.

1/5/2011


25/6/2015

Και σήμερα...
26/4/2016

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...