Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Νέα Yamadori Ulmus campestris
Από το τελευταίο, κοπηκε ένα κλαδί με ρίζα που υπήρχε ακριβώς από κάτω από το φυσικό jin, και φυτεύτηκε ξεχωριστά:Update 19/4/2011
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...