Cookie Consent

Translate

Bonsai Cosmos Αναζήτηση

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

1η Επίσημη Έκθεση Μπονσάι στην Θεσσαλονίκη - 1st Official Bonsai Exposition in Thessaloniki

Ο Bonsai Cosmos, με την υποστήριξη της Ελληνικής Λέσχης Μπονσάι (Hellenic Bonsai Club), διοργανώνει την πρώτη επίσημη εκδήλωση Μπονσάι στην Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση, θα λάβει χώρα στις 15 Μαΐου 2016, από τις 9.00 πμ εώς τις 22.00 μμ, στον Κήπο του Νερού στην Παραλία Θεσσαλονίκης, και θα περιλαμβάνει έκθεση μπονσάι και επιδείξεις (demos) από έμπειρους καλλιτέχνες. Έτσι, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν Μπονσάι διαφόρων ειδών, καθώς και να δούν διάφορες τεχνικές που εφαρμόζονται για την εκπαίδευση των δέντρων. Επίσης, θα θαυμάσουν suiseki, συνοδευτικά φυτά, πίνακες ζωγραφικής και άλλες μορφές τέχνης που συνοδεύουν την πολυδιάστατη τέχνη των Μπονσάι.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην έκθεση, έχει δικαίωμα να αποστείλει φωτογραφίες από 1 εώς 2 μπονσάι προς συμμετοχή. 
Το κάθε δέντρο προς συμμετοχή, θα πρέπει να αποσταλεί σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα (ξεχωριστό e-mail), στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:Ώς Θέμα στο κάθε e-mail που θα αποστείλετε, πρέπει να γράψετε "Συμμετοχή στην 1η Επίσημη Έκθεση Μπονσάι στην Θεσσαλονίκη".

Η κάθε συμμετοχή (το κάθε email) πρέπει να συνοδεύεται από:
- επισύναψη συνολικά 5 φωτογραφιών του εκάστοτε μπονσάι, καλής ευκρίνειας (μία φωτογραφία για κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές του δέντρου, σύν μία από πάνω-κάτοψη).  
- το ονοματεπώνυμό σας
- τηλέφωνο επικοινωνίας
- το είδος του δέντρου 
- τις διαστάσεις του (Μήκος, Πλάτος, Ύψος). 

Η λήξη προθεσμίας υποβολή συμμετοχών ορίζεται στις 1 Μαρτίου 2016.

Δέντρα σε πλαστική γλάστρα φυτωρίου δεν θα εκτεθούν. 
Μπορείτε ωστόσο να αποστείλετε φωτογραφίες τους για την συμμετοχή τους, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να έχουν μεταφυτευθεί σε δοχείο μπονσάι αρκετά πρίν από την εκδήλωση την Άνοιξη του 2016.

Δέντρα που δεν παρουσιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των μπονσάι (ώριμος κορμός, βασικά κλαδιά, καλή διακλάδωση, σχήμα κλπ) δεν θα εκτεθούν.

Οι κάτοχοι των δέντρων που θα κριθούν κατάλληλα για να εκτεθούν από την κριτική επιτροπή, θα ειδοποιηθούν άμεσα και έγκαιρα έτσι ώστε να έχουν τον χρόνο να προετοιμάσουν τα δέντρα τους για την εκδήλωση.

Οι τελικοί συμμετέχοντες, θα πρέπει την ημέρα της εκδήλωσης να έχουν μαζί τους το δέντρο τους, το συνοδευτικό φυτό ή αντικείμενο και τα ανάλογα στάντς πάνω στα οποία θα εκτεθούν (πχ τραπεζάκι μπονσάι, φλοιό δέντρου, σουπλά, κλπ). 

Για την συμμετοχή σας δεν υπάρχει καμία χρέωση (εκτός απροόπτων που θα ενημερωθείτε όμως έγκαιρα) και η είσοδος τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους επισκέπτες στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη.

Επίσης, θα προγραμματιστούν 1 εώς 2 συναντήσεις πρίν την Άνοιξη του 2016 για όσους επιθυμούν να πάρουν μια γνώμη ή και να δουλέψουν τα δέντρα τους μαζί μας.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην έκθεση αποστέλλοντας κάποιο άλλο έργο τέχνης σας μέσω ταχυδρομείου (πχ πίνακας ζωγραφικής, ποίηση, κλπ), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και να υποβάλετε την πρότασή σας, κάνοντας μια σύντομη περιγραφή και αποστέλλοντας κάποια φωτογραφία του έργου σας.

Καλή επιτυχία σε όλους!Ο Bonsai Cosmos διατηρεί το δικαίωμα να κάνει όποιες αλλαγές καταστούν αναγκαίες.
__________________________________________________

Bonsai Cosmos, with the support of the Hellenic Bonsai Club, is organizing the first official Bonsai event in Thessaloniki.

The event will take place on 15th May 2016, from 9.00 am till 22.00 pm, at the Water Garden at the beach of Thessaloniki, and will include a bonsai exposition and demos by experienced artists. Thus, attendees will have the opportunity to admire Bonsai of various species, and see various techniques used for training the trees. They will also admire suiseki, accent plants, paintings and other art forms that accompany the multidimensional art of Bonsai.

Any person who wishes to expose their bonsai is entitled to send photos of 1 or 2 bonsai for participation.
Each tree for participation must be sent in a separate email to the following address:As the Subject of your email, you must write "Participation in the 1st Official Bonsai Exposition in Thessaloniki".

Every entry (every email) should be accompanied by:
- five (5) clear photos in total (one photo for each of the four sides of the tree plus an overhead-top view),
- Your name
- Contact Phone
- The species of the tree
- Dimensions (length, width, height).

The deadline of entry submissions is set for the 1st March 2016.

Trees in a plastic nursery pot will not be exposed. 
You can, however, send their participation photographs, provided that they should be repotted in a bonsai pot well before the event in Spring of 2016.

Trees that do not present the essential characteristics of bonsai (mature trunk, main branches, good ramification, shape, etc.) will not be exposed.

Holders of trees which will be considered as appropriate to be exposed by the jury (the names of the judges will be announced soon) will be notified directly and promptly so that they will have the time to prepare their trees for the event.

Final participants, on the day of the event, should bring with them their tree, accompanying plant or object and display stands on which they will be exposed (eg bonsai table, tree bark, mats, etc.).

For your participation, there is no charge (excluding contingencies for which you will however be informed promptly) and entrance of both participants and visitors to the event will be free of charge as well.

In addition, 1 to 2 meetings will be programmed before Spring 2016 for those who wish to get an opinion or bring their trees to work on them with us.

If you wish to participate in the exposition by sending another work of art of yours by post (eg a painting, a poem, etc), you can contact me at the same e-mail given above, and place your suggestion by making a short description and by sending a photo of your work of art.

Good luck to all!


Bonsai Cosmos reserves the right to make any changes considered necessary.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Πυξάρι των Βαλεαρίδων - Buxus balearica

Έχω σπάσει το κεφάλι μου να θυμηθώ πότε και πώς έφτασε στα χέρια μου αυτό το μικρό Πυξάρι... όλως παραδόξως, δεν έχω ούτε μία παλιά φωτογραφία του! Ντροπή μου! Ωραία μάνα είμαι!
Έχω πάντως την εντύπωση ότι ήταν ένα μικρό μόσχευμα που πήρα από κάποιο άλλο δεντράκι, και από μια αναζήτηση που έκανα στα τεφτέρια μου, μάλλον ξεκίνησε την νέα του υπόσταση κάπου στις αρχές του 2009.
Οι μόνες φωτογραφίες που έχω είναι μία που έβγαλα φέτος το καλοκαίρι, και η τωρινή στο νέο δοχείο που έφτιαξα.

28/6/2015

29/9/2015


Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Olea Europaea με Καρκίνωση ή Φυματίωση (Pseudomonas Savastanoi pv Savastanoi)

Ένα φυσιολογικό και αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού της ζωής είναι τα δέντρα, όπως και όλα τα έμβια όντα σε αυτό τον πλανήτη, να έρχονται αντιμέτωπα με ασθένειες. Έτσι και αυτή η Ελιά, με μια ασθένεια που δημιουργείται από το βακτήριο Pseudomonas Savastanoi pv Savastanoi και έχει ώς αποτέλεσμα την δημιουργία όγκων που είναι γνωστά ώς Καρκινώματα ή Φυμάτια ή Ενσαρκώσεις ή Κόμπια.
Όταν η προσβολή είναι εκτεταμένη, επέρχεται ξήρανση των κλάδων, το δέντρο εξασθενεί σημαντικά και (σπανιότερα) πεθαίνει.
Η αντιμετώπιση της ασθένειας δεν είναι εύκολη και χρειάζεται προσοχή τόσο για να αποφευχθεί η επιμόλυνση , όσο και η μετάδοσή της σε γειτονικά δέντρα, καθώς, εκτός από την Ελιά, επιρρεπής είναι και ο Φράξος, η Πικροδάφνη και το Γιασεμί.
Ωστόσο, εφόσον αντιμετωπιστεί έγκαιρα, τα αποτελέσματα είναι αξιόλογα. Προσωπικά, εφαρμόζω την παρακάτω διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια σε πάμπολλες περιπτώσεις με άριστα αποτελέσματα. 

Παρακάτω ακολουθούν φωτογραφίες με την διαδικασία.

Το Καρκίνωμα...

Καθαρισμός των φολίδων...


Κάψιμο της πληγής...

Επάλειψη με Χαλκό.... 
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί βορδιγάλιος πάστα, δηλαδή μείγμα από 1 μέρος Θειικού Χαλκού με 2 μέρη Υδροξειδίου του Ασβεστίου σε 10 μέρη νερό).Κάψιμο των εργαλείων (εναλλακτικά μπορούν να απολυμανθούν με εμβάπτισή τους σε διάλυμα φορμόλης 5% ή σε οποιοδήποτε άλλο απολυμαντικό)...

Κάψιμο όλων των τμημάτων του δέντρου που έχουν αφαιρεθεί...

Από εδώ και στο εξής, χρειάζεται προσοχή το κλάδεμα να μην γίνεται με ιδιαίτερα υγρό καιρό και το δέντρο να μην εκτίθεται σε χαλάζι. Επίσης, τακτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα πρέπει να γίνονται ιδιαίτερα κατά τους Φθινοπωρινούς και Ανοιξιάτικους μήνες.


Update 25/4/2016

Αφού μεταφυτεύτηκε με πλήρη αλλαγή χώματος και γερό κλάδεμα, σήμερα δεν την προλαβαίνω... 

Update 21/7/2016Update 25/9/2016

Η Ελιά δεν είναι πλέον στην κατοχή μου! Συγχαρητήρια στην νέα της ιδιοκτήτρια και εύχομαι από την καρδιά μου να είναι καλορίζικη και να της δώσει την ίδια χαρά που έδωσε και σε εμένα όλα αυτά τα χρόνια!
Ετικέτες

Άγρια Δαμασκηνιά (1) Αγριελιά (7) Αγριοαχλαδιά (2) Αλμυρίκι (1) Αμπέλι (1) Αναρριχώμενος Φίκος (1) Ανόργανα Υλικά (1) Άρθρα (16) Άτσερ (4) Γαρύφαλο (1) Γιουνίπερος (3) Γκίνγκο Μπιλόμπα (2) Γκορτσιά (2) Δέντρα (70) Διαγωνισμοί (3) Διάφορα (3) Δοχεία Bonsai (8) Εκδηλώσεις (11) Εκθέσεις (12) Ελιά (5) Εναέρια Καταβολάδα (2) Επιδείξεις (10) Εργασίες των Bonsai (2) Εργαστήρια (2) Ερυθρελάτη (2) Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Bonsai (1) Ημερομήνια (1) Ιερά Δέντρα (3) Ίταμος (2) Καθαρισμός/Προστασία Δοχείων Bonsai (1) Καλλωπιστική Κυδωνιά (3) Καραγάτσι (12) Κάρπινος (6) Κλάδεμα (2) Κλήμα (1) Κρανιά (2) Κράταιγος (6) Κυδωνίαστρο (1) Κυπαρίσσι (5) Λίπανση (1) Λονισέρα (1) Μείγμα υποστρώματος (2) Μελιά (1) Μουριά (1) Μυρτιά (3) Νιτίντα (1) Οργανικά Υλικά (1) Παχύφυτο (1) Πεύκο (1) Πικέα (2) Πολυκόμπι (1) Πότισμα (2) Πυξάρι (6) Πυράκανθος (1) Πύρρος (2) Σάκης Καρακασίδης Φωτογραφία (1) Σπόροι (1) Συνεντεύξεις (1) Συνοδευτικά φυτά (5) Συρμάτωμα (1) Σφενδάμι (4) Τάξος (1) Τσιντόνια (4) Τύρφη (1) Υπόστρωμα (4) Φράξος (1) Φτελιά (15) Φυσικά βοηθήματα (1) Φωτογραφία (1) Χώμα (4) Accent plants (3) Acer negundo (1) Acer palmatum (1) Acer palmatum Dissectum Atropurpureum (1) Acer spp. (3) Air layering (2) Articles (16) Black Scissors Bonsai Styling Video Contest (1) Blackthorn (1) Bonsai Basics (6) Bonsai Cosmos (1) Bonsai Cosmos Εργαστήρια (2) Bonsai Cosmos Demonstration (7) Bonsai Cosmos Workshop (2) Bonsai Pots (8) Bonsai Substrate Recipes (1) Bonsai Tables (1) Bonsai Techniques (2) Bonsai Workshop (2) Buxus balearica (4) Buxus harlandii (1) Buxus sempervirens (1) Carnation (1) Carpinus (6) Chaenomeles Rubra (3) Chaenomeles spp. (1) Cleaning/Protecting Bonsai Pots (1) Companion Plants (1) Competitions (3) Cornus mas (2) Cotoneaster (1) Crataegus (6) Cupressus sempervirens (5) Cydonia (2) Demonstrations (8) Enrico Savini (5) Equisetum (1) Expositions (12) Fertilisation (1) Festivals (2) Ficus pumila (1) Fraxinus excelsior (1) Garden (1) Giareda (2) Ginkgo Biloba (2) Interviews (1) Juniperus chinensis San Jose (1) Juniperus horizontalis (1) Juniperus spp. (1) Kokedama (1) Lonicera (1) Lonicera nitida (1) Mimmo Abate (1) Morus alba (1) Myrtus communis (3) Myrtus communis subsp. tarentina (1) Natural Remedies (1) Olea Europaea spp. (2) Olea Europaea subsp. oleaster (4) Olea Europaea subsp. sylvestris (3) Photography (1) Picea Glauca (2) Pinus sylvestris (1) Progetto Futuro Bonsai School (4) Prunus spinosa (1) Pyracantha coccinea (1) Pyrus spinosa (2) Sakis Karakasidis Photography (1) Seeds (1) Shitakusa-Kusamono (5) Soil (4) Species Guide (9) Substrate (4) Succulent (1) Suiseki (2) Tamarix (1) Taxus baccata (2) Taxus cuspidata (1) Thessaloniki Bonsai Group (2) Tillandsia cyanea (1) Trees (70) Ulmus campestris (12) Ulmus parvifolia (2) Ulmus spp. (1) Various (3) Vine (1) Watering (2) Wiring (1) Yamadori (24)