Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Saxifraga stolonifera

Από τα πιό αγαπημένα μου συνοδευτικά φυτά.... :)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...