Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Bonsai

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Bonsai

Παρακάτω θα δείτε έναν πίνακα που παρατίθεται ώς γενικός οδηγός για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα όλο τον χρόνο.

Σε καμία περίπτωση όμως, δεν θα πρέπει αυτός ο πίνακας να ακολουθείται τυφλά και χωρίς να εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε είδος, αλλά και οι απαιτήσεις της κάθε εποχής.

Έτσι, για παράδειγμα, υπάρχουν είδη που θα ανεχτούν ένα ελαφρύ συρμάτωμα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ άλλα όχι με αποτέλεσμα σοβαρή απώλεια κλαδιών ή ακόμη και ολικό μαρασμό.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λίπανση, που αφορά τις απαιτήσεις της κάθε εποχής και κατά την οποία τα ποσοστά NPK (Άζωτο-Φώσφορος-Κάλιο) αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες ανάπτυξης του κάθε είδους κατά την τρέχουσα εποχή.

Έτσι λοιπόν, πριν την οποιαδήποτε εργασία, θα πρέπει να γίνεται μια προσεκτική μελέτη του κάθε είδους ξεχωριστά για να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητές του, να λαμβάνεται υπόψιν η εποχή και οι λειτουργίες του κάθε φυτού την συγκεκριμένη εποχή, το σθένος του φυτού και η γενική κατάσταση της υγείας του, καθώς και αν πέρασε ασθένειες ή άλλες ταλαιπωρίες κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα ή ακόμη και για ορισμένα είδη κατά το προηγούμενο έτος.Χρήσιμες ιστοσελίδες που αφορούν Μηνιαίες εργασίες στα bonsai ανά έτος, μπορείτε να δείτε εδώ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...